چشم انداز

چشم انداز روشن صنعت ماشين سازي در ايران

كشور ايران عليرغم محدوديت ها و مشكلات توسط برخي از كشورها، با اتكا به خداوند منان و توان و شايستگي بالقوه و دانش فني متخصصان اين سرزمين كهن و به دنبال دستيابي به جايگاه شايسته خود در زمينه ماشين سازي سنگبري و ورود به بازارهاي داخلي و جهاني، چشم انداز روشني براي خود تصوير نموده است.

براي تحقق اين چشم انداز ملي و جايگاه اقتصادي، علمي، صنعتي و فناوري «ماشين سازي خراساني» اولين توليد كننده طرح هاي جديد ماشين هاي سنگ بري از جمله اختراع دستگاه آنتيك و مدرنيزه نمودن ماشين آلات سنگبري رقابت چشم گيري را با توليد كنندگان خارجي داشته است.

شركت ماشين سازي خراساني افتخار دارد كه با كادري مجرب از طراحان، تكنسين ها، مهندسين فني حرفه اي با آخرين تكنولوژي روز جهان علم و صنعت، موفق به ساخت دستگاه هاي مدرن ماشين آلات سنگبري گرديده و سعي بر آن دارد كه با تكيه بر ايزد يكتا با ساخت سفارشات كارخانه داران سنگبري رضايت مشتريان خود را فراهم نمايد.

انشاءا... تعالي