ساب 14 کلهتعداد هد های پولیش 14 عدد
قدرت موتورهای پولیش 7.5 - 10 کیلو وات
عرض مفید کار ، بیشترین ضخامت 2000*700 - 10*6 میلیمتر
ابعاد دستگاه 2400*1700*12000 میلیمتر
بیشترین وزن هنگام کامل شدن دستگاه 24000 کیلوگرم